english

ქართული როგორც მეორე ენა. სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო განსაზღვრუ­ლია იმ პირებისათვის, რომ­ლებიც ცხოვრობენ, მუშაობენ, სწავლობენ ან მოგზაურობენ საქართველოში, დაინტერესე­ბულები არიან ქართული კულ­ტურით და სურთ ქართული ენის შესწავლა.

წერა­კითხვის შესასწავლად შედ­გენილ 8 ილუსტრირებულ გაკ­ვეთილს მოსდევს ქართული ენისა და გრამატიკის დასაუფ­ლებად შედგენილი 28 გაკვე­ თილი, რომელთაგან ყოველში ერთგვაროვნად არის ინტეგრი­რებული შემდეგი მონაკვეთები:

– მოკლე დიალოგი თუ ტექსტი კონკრეტულ თემაზე ყოველ­ დღიური ცხოვრებიდან

– ქართული გრამატიკის წესე­ბი მოცემული მარტივი ტაბუ­ლებისა თუ სქემების სახით

– მცირე ზომის ქართული ლექ­სი

– გრამატიკული მასალის საი­ლუსტრაციოდ შერჩეული ქარ­თველი მწერლის მხატვრული ტექსტი

– ყოველ ამ მონაკვეთზე დარ­თული ქართულ­ინგლისური ლექსიკონი

– სავარჯიშოები, შედგენილი ახალი ლექსიკისა და გრამა­ტიკული მიმართებების ასათ­ვისებლად

სახელმძღვანელო სრულდება ქართული გრამატიკის კონსპექ­ტით (ბოლო, 29­-ე გაკვეთილი) და გრამატიკულ თემათა თუ ტერმინთა საძიებლით.

ავტორი: რუსუდან ასათიანი

სამეცნიერო რედაქტორი: აკად. თამაზ გამყრელიძე (†)

ქართული ნაწილის რედაქტორი: თამარ კალხიტაშვილი

ინგლისური ნაწილის რედაქტორი: დევი დუმბაძე

ილუსტრაციები: თ. ხვადაგიანი

დაკაბადონება: გიორგი ბაგრატიონი

ყდის დიზანი: ანი ასათიანი

გამომცემელი: სოსო დუმბაძე

ენა: ქართული, ინგლისური

მოცულობა: 240 გვერდი

ყდა: რბილი

ფორმატი: A5

გამოცემის წელი: 2023

ISBN: 978-­9941-­8-­5554-­2

წელი
სათაური
ავტორი
2023
ქართული როგორც მეორე ენა. სახელმძღვანელო
რუსუდან ასათიანი
2022
»სვანეთი« და სხვა ნარკვევები საქართველოზე
სერგეი ტრეტიაკოვი
2020
ფილმი და ტექსტი
დავიდ ვიტენბერგი
2019
ესთეტიკური თეორია
თეოდორ ვიზენგრუნდ ადორნო
2018
კოტე მიქაბერიძე (ინგლისურენოვანი)
სოსო დუმბაძე
ნინო ძანძავა
2017
სარეჟისორო სემინარების სტენოგრამები 1933-1935
სერგეი ეიზენშტეინი
2017
კოტე მიქაბერიძე
სოსო დუმბაძე
ნინო ძანძავა
2016
ლუთერული წერილები
პიერ პაოლო პაზოლინი
2015
პოლიტიკური ესეი ფილმი
კრის მარკერი
თომას ტოდე
ჰარუნ ფაროკი
2015
იდეოლოგია და არარეგლამენტირებული გამოცდილება
დევი დუმბაძე
2013
ქართული კინოს წარსულიდან
გერმანე გოგიტიძე
2013
ინტელექტუალური მონტაჟი
სერგეი ეიზენშტეინი
2013
ადამიანი კინოაპარატით
ძიგა ვერტოვი
2012
განმანათლებლობის დიალექტიკა. ფილოსოფიური ფრაგმენტები
თეოდორ ვიზენგრუნდ ადორნო
მაქს ჰორკჰაიმერი
2010
ქარის მხარდამხარ
აბას ქიაროსთამი
2008
კაგდატა ინ ჯორჯია
აკა მორჩილაძე
2008
მოგონებები ქართველ კინემატოგრაფისტებზე
რეზო კვესელავა
2008
რჩევები და ხერხები – როგორ ვმართოთ »შეშლილ-ობა«?
ფსიქიატრიასთან გამოცდილების მქონე პირთა გერმანული ასოციაცია
2007
ხელოვნების ნაწარმოები მისი ტექნიკური რეპროდუცირებადობის ეპოქაში | ისტორიის ცნების შესახებ
ვალტერ ბენიამინი
2006
კინომონტაჟის ასპექტები
ჰანს ბელერი
EN